design/top_bilde.jpg
mobile_logo_500.png

MENY

Ulsteinvik sentrum. Foto: Per Eide.
Ulsteinvik sentrum. Foto: Per Eide.

Eit prosjekt for framtida

Det er viktig at framveksten av det moderne Ulstein vert skrive ned og dokumentert. Det moderne Ulstein akselererte utover 60-talet.

Ulstein veks fram skal skape positivt engasjement og gjere innbyggarane stolte over det vi har fått til i Ulstein. Prosjektet skal skape entusiasme og framtidstru i eit tid der vi i fleire år har hatt nedgang i industrien. Næringslivet er konjunkturbasert, dirfor må vi sjå utviklinga i eit lengre tidsperspektiv og at oppgangstidene kjem tilbake.

Nettside
Innhaldet vert gjort tilgjengeleg på nettet. Bruk av internett er viktig for å nå den yngre generasjonen, og gjer innhaldet tilgjengeleg og ope for alle uansett kvar ein bur. Internett gir høve til visualisering og samhandling med brukaren.

Bok
Prosjektet skal munne ut i ei bruksbok. Boka skal vere eit oppslagsverk og vil fungere fint som gåvebok. Det skrivne ord i bokform er framleis eit viktig medium for formidling.

Prosjektet vil også vurdere:

Utstilling
Ulstein veks fram vil vere godt eigna for ei utstilling som viser dei store og sentrale hendingane i Ulstein – gjerne i kronologisk rekkefølge. Ei utstilling vil skape entusiasme og engasjement.

Foredrag
Det bør utarbeidast ulike foredrag med omsyn til innhald og lengde. Foredraga vil kunne eigne seg godt inn mot næringslivet, kommunen, elevar og studentar og ulike organisasjonar.

Nettsida er drifta av