design/top_bilde.jpg
mobile_logo_500.png

MENY

Skipsmonumentet i sentrum sett ovanfor. Foto: Per Eide.
Skipsmonumentet i sentrum sett ovanfor. Foto: Per Eide.

Bakgrunn for prosjektet

Tidlegare ordførar Ottar Kaldhol kom med ein førespurnad til Ulstein kommune med forslag om å dokumentere offentleg sektor si rolle i utviklinga av Ulsteinsamfunnet.

Kaldhol peika på at det er mange prosjekt som dokumenterer utvikling og vekst for fleire av våre sentrale næringar, bedrifter, bankar og frivillige organisasjonar. Men skal lokalhistoria verte fullkomen, må innsatsen frå administrasjon og politikarar i kommunen også dokumenterast.

Redaksjonsnemnda i Levd liv tok initiativet vidare. Dei meinte det er viktig at denne historia vert skrive ned, og at mandatet vert utvida til også å gjelde industri og kultur. Det er sentralt å få fram det gode samspelet mellom kommunen og næringslivet som ein avgjerande faktor for veksten som har vore i Ulstein. Styret i Ulstein historielag støttar prosjektet, og det er oppretta ei eiga redaksjonsnemnd.

Nettsida er drifta av