design/top_bilde.jpg
design/top_bilde.jpg
design/top_bilde.jpg
mobile_logo_500.png

MENY

levd liv 2014
omslag_levd_liv_2014_nettbutikk.jpg

Levd liv 2014 er den tiande utgåva av årsskriftet for Ulstein Historielag. Årets bok markerer tre jubileum. To hundre års jubileum for Grunnlova, syttiårs jubileum for Ulstein kunstlag og ti år for Levd Liv. Elles fleire artiklar med lokalhistorisk stoff.

I boka, som i år er på 168 sider, vil du finne ein artikkel som fortel om historia bak Levd liv. Du vil også finne mykje lokalhistoriske stoff om 1814. I den andre enden av tidslinja tek boka for seg eit fenomen frå 1980-talet – den gongen den unge Sissel Kyrkjebø samla 1.700 i Ulsteinhallen.

I årets utgåve har Kåre Alme skrive artikkelen «John Alme – japansk krigsfange», Egil Myrene har levert artiklane «Haddal Notlag» og «Steingardane i Haddal». Otto Botnen fortel om «Serine i Nilsgarden». Asle Geir Widnes Johansen har skrive artiklane «Ulstein i 1814 og åra før», «Prestens tale i mars 1814» - og om Sponders Booking som «Ville flytte musikklivet til Sunnmøre». Gunn Berit Gjerde fortel om Osa-Petter, Rolf Sundgot om «Fløhamna». Så fortel Øyvind Hasund om Hallvard Hasund, medan Karl Kleven skriv «Om tida i likningsetaten frå 1956 og framover». Knut Arne Høyvik fortel om «Notbasar i Ulstein». Aud Marit Wiig og Guri Alme avsluttar denne utgåva avLevd liv med «Ulstein kunstlag 70 år».

Som vanleg er boka rikeleg utstyrt med historiske bilde og illustrasjonar; båtar, gardar, bygningar, verksemder og menneske. Ungdomar frå Ulstein Tensing vil selje boka på dørene, i tillegg kan du kjøpe boka hos dei lokale bokhandlarane. Dessutan kan du tinge boka via nettbutikk på nettsidene til Fantastiske Osberget – her.

levd liv 2013
dsc_3284.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • A/S Snorre
 • Olav Mathias Seljeseth
 • Svenskeveien
 • Å reise i gamle dagar
 • Den første idretten i Ulstein
 • Ulsteins-kyrkja
 • Tre soger frå gamle dagar
 • Ei 17-maifeiring i Kvitsjøen for 50 år sidan
 • Lidvard Ulstein – eit liv i krig og fred på sjø og land
 • Søndagsskulen i Ulstein
 • Portrett av Oddny Holte
 • Hallbjørg Hop - Omsorgsperson og kulturberar
 • Illegal radiolytting i Ulstein
 • Solveig Berge Strandebø
 • Forliset til “Ulstein 2”
 • Fløminne del 3
 • Kulturminnearbeid på Dimnøya

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

Levd Liv 2012
dsc_3245.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Dagleglivet på eit småbruk for nokre tiår sidan
 • Leif Hatlø
 • K. Moldskreds Rutebilar
 • Ulstein kristelege blandakor
 • Minne frå Ringstaddalen
 • Stilbok aat Kristine Hasund 1912
 • Olav Ulstein
 • Storsei i Storfjorden
 • Tragedia som råka Haddal
 • På sild og torskefiske
 • Minner frå tidlige barneår
 • Norvald Skeide
 • Litt om slekt og familie
 • Jon opp i Gjerda
 • Fløminne del 2
 • Livet på Borgarøya
 • Gamle bilder frå Ulsteinvik
 • Du veit du er frå Ulsteinvik når...

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

Levd liv 2011
dsc_3252.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Minneord Einar Grimstad
 • Biskopen og den herlege Oshaugen 
 • Søster Lise 
 • Jonsok-feiring i Ulsteinvik i 1950-åra 
 • Martin Laurits Peder Olson Ulstein
 • Fløminne - del 1
 • Johan Osnes
 • Sundgot Bedehus
 • Å vere barn under krigen
 • Otto Strand 
 • Minne om ein robåt 
 • Fjellgarden Løset
 • Fridtjof Birger Hofset
 • Revefarmar i Ulstein
 • Nesje-Ælina i Eiksund
 • Krigsminne
 • Einar Spjutøy
 • Hans Emanuel Agustinusson Wigg

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

Levd liv 2010
dsc_3256.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Har Ulsteinvik eit byrjingsår?
 • Vemod og dramatikk frå Vartdalsfjorden
 • Oppstart av gutespeidararbeidet i Ulstein
 • A/S Skjervøy fiskebåtreiarlag
 • Ein landhandel
 • Hatløya og Borgarøya på 20- og 30-talet (del 2)
 • Ulsteinelva
 • Brønnen i Haugehuset
 • Konrad Simonnes
 • Bygdebladet “Bygda”
 • Sverre Berntin Kristensen
 • Bentine Dimmen
 • Musikklaget “Ulf”

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

levd liv 2009
dsc_3258.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Fredheim 100 år
 • Gullik-Ola
 • Ulstein Forbruksforening
 • Hasund og Dimnøy ungdomskorps
 • Osmund Røyneland
 • Ulstein vassverk
 • Laurits Knutson Dimmestøl
 • Hatløya og Borgarøya på 20- og 30-talet (del 1)
 • Tru og overtru i gamle dagar
 • Borghild Gustava Lynge
 • Småfiskje
 • Ulstein mannskor 125 år

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

levd liv 2008
dsc_3264.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Flø ved hundreårsskiftet
 • Hatlø Verkstad 50 år 1909-1959 
 • Radarparet ved Ulstein realskule 
 • Spjutøya v/Torhild Spjutøy
 • Barndomsminne 
 • Enok Hasund 1871-1954 
 • Tru og overtru i gamle dagar 
 • Borghild Hatlemark 1886-1982
 • Hans B. Osnes 
 • Onnene 
 • Jul i Eiksundtunet i 1874 
 • Løynde minne etter levd liv på Osnes

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

levd liv 2007
dsc_3266.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Eikholm
 • Byggmeister Anders Hatlevik
 • Julefestane i Hasund og Dimna
 • Knut Olaf Strand 1887–1980
 • Om posten i Ulstein fram til 1965
 • Johan Haddal - om seg sjølv
 • Ulstein betongindustri
 • Severin Hop
 • Sjøborg og Julius Ulstein
 • Læraren vår, ”Han Vik”
 • Tyskarane på Flø i 1942
 • Tankar på attsteg
 • Dagbok frå Grini 19.06.41 - 11.03.42
 • Då Rasofiel Hatløy kollsigla
 • Jekter tilknytt Håkonsholmen
 • Kvileheimen
 • Høddeventyret
 • Ulsteinsverdet

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

levd liv 2006
dsc_3272.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Frå åttringfiske til motordrift
 • Drukningsulukker 
 • Prestegarden i Dimnasund
 • Basar på Osnes bedehus
 • Holme-Sigvald
 • Ulstein Mek Verksted AS i tida frå 1930 til 1959
 • Barneår på Grasøy fyr
 • Marius Kleven
 • Eika
 • Vilhelm Ringstad - ein arbeidets adelsmann
 • Ulstein herad
 • Ludvig Dyb
 • Gustav A. Olsen
 • M/S Sjannøy
 • Sjannøyvisa
 • Ulf-Prolog til 90-årsjubileet 1983
 • Sauekvia i Ulsteindalen
 • Støttespelarar
 • Ulsteinvik like etter 1900
 • Ulsteinvik 2006

Boka er tilgjengeleg via Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

levd liv 2005
dsc_3276.png

Ulstein Historielag vil med årsskriftet “Levd liv” knyte banda attover til den lokale historia, og med dette vere med på å skape større interesse og kunnskap om lokale historie.

Innhald:

 • Frå åttringfiske til motordrift
 • Vattøya
 • Soldatar ved Dragsundbrua
 • Klubbeneset
 • Hans Dragesund
 • Wunderbar!
 • Rolf Hatlø
 • Industri i Hasundstranda
 • Oppdrett i Hasundstraumen
 • Ein sumardag for vel 70 år sidan
 • Ulsteinelva
 • Sverre Ottesen
 • Østerspoll i Hasund og Garsholhølen
 • Føregangsmannen Johannes P. Scheide
 • Bondejekter i Ulstein skipreie
 • Torskefiske for 100 år sidan
 • Haddal på kartet
 • Korkplater - ein brannfarleg produksjon
 • Til England

Boka er tilgjengeleg Fantastiske Osberget sin nettbutikk.

Nettsida er drifta av